Ukraine English Russia Poland

ПОЧАТОК ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

ПОЧАТОК ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

Марек А. "Любов до дитини"


«Коли з подружнього єднання двох народжується нова людина, вона приносить у світ особливий образ і подобу Бога: генеалогія особи вписана в саму біологію народження. Коли ми кажемо, що батьки є співпрацівниками Бога Творця в зачатті і народженні нової людини, то цим указуємо не лише на закони біології… Процес народження є продовженням Творення» (Енцикліка Evangelium vitae, 43).
 


На початок

  Роздрукувати