Ukraine English Russia Poland

"БОГОСЛОВ'Я ТІЛА" ІВАНА ПАВЛА ІІ

Жінка й чоловік: відмінності як дар і завдання


Наші тіла – чоловіка чи жінки – виражають відмінності, які існують поміж нами. Нас різнить спосіб відчування, мислення, розв'язання проблем, а також наші способи вираження любові іншому.

 


Відмінності, які існують між чоловіком та жінкою, дозволяють їм взаємно доповнювати одне одного, а брак усвідомлення чи прийняття цього може стати причиною страждань і розчарувань.


РИСИ І ЗАВДАННЯ ЖІНКИ

Жінка покликана вносити у світ любов, рятувати міжлюдські стосунки, оберігати цінність життя. Її скерованість на міжлюдські стосунки, на зв'язок з іншими людьми та здатність творити цей зв'язок становить її важливий дар. Жінка особливим чином налаштована приймати, аби потім давати. Вона відзначається чутливістю і делікатністю. Емпатія та інтуїція жінки допомагає їй похилитися над людиною, слухати, розуміти, приймати. Сьогодні ця любов, що виражається у присутності, має величезне значення у нашому світі, в якому ми переживаємо кризу зв'язків, коли темп життя такий високий, що термінове заступає людям важливе...

Жінка обдарована чутливістю до потреб іншої людини, умінням помічати дрібниці та певною кмітливістю в уділенні допомоги у конкретиці життя.

Великим завданням жінки є турбота про життя, не тільки у біологічному сенсі, але і в духовному. Особливий дар для жінки – це її участь у творчій любові Бога через можливість носити в собі життя й народжувати нових людей, чиє існування буде вічним. (Також жінка може народжувати людей до віри в Бога, духовним чином.) МАТІР вказує на Бога-в-нас, а БАТЬКО – на Бога-поза-нами, на те, що Він не такий, як ми, що Він перевершує нас.

Жінка, загалом беручи, звертається до того, що внутрішнє, і в зв'язку з цим вона наражена також і на небезпеку зосереджуватися на своїх стражданнях.

Усе тіло жінки створене так, щоб бути домівкою для когось, бути помешканням. Що з цього слідує? Предиcпозиція, тобто схильність будувати стосунки, оберігати, виявляти турботу і таким чином служити іншому. Там, де з'являється жінка, вона має створити дім у сенсі атмосфери та стосунків. Значною мірою тут йдеться про те, щоб зауважити кожного, бути гостинним, вносити тепло.

Святий Йоан Павло II у листі до жінок Mulieris dignitatem пише: „Моральна сила жінки, її духовна міць, пов'язується із усвідомленням, що Бог якимсь особливим чином довірив їй людину (...); таким чином «досконала жінка» стає незамінною й джерелом духовної сили для інших, які відчувають у ній велику енергію духу”.

... в наші дні очікують прояву того «генія», що запевнив би оте співчуття до людини за будь-яких обставин: саме тому, що це людина! І ще тому, що «найбільшою є любов»” (MD, 30).

„Якщо людина є особливим чином довірена Богом жінці, то чи не означає це того, що від неї Христос очікує завершення того «царського священства» (пор. 1Пт 2,9), що є тим багатством, яким Він обдарував чоловіка (MD, 30).

В енцикліці Evangelium vitae святий папа Йоан Павло II пише, що одне із завдань жінки – це формування культури, сприятливої для життя, а жіночий геній може виражатися в усіх проявах суспільного життя, зокрема у діяльності за подолання будь-яких форм дискримінації (див. EV, 99).

Жінка дуже часто вразлива на вплив оточення саме через свою чутливість. Через свою схильність до компромісів чи налаштованість на виконання очікувань інших. Жінка може не раз швидко відмовитися від своїх переконань або не вміти спротивитися якійсь думці чи поглядам, вираженим більшістю. Жінка – може, більше, ніж чоловік – боїться, що буде відкинута своїм середовищем через те, що вона, наприклад, сповідує інші цінності. Коли жінка переживає стрес, їй іноді допомагає просто поговорити про це. Тоді вона не потребує одразу якихось готових порад: їй потрібно, щоб її вислухали та зрозуміли, і це вже саме по собі становить для неї неабияку допомогу.

 

Жінка потребує, щоб чоловік часто виражав словами любов, яку до неї відчуває. Давня приказка про те, що жінки люблять вухами, не втратила свого змісту і в XXI столітті. Для чоловіка це може бути дивним, але такий факт: якщо жінка не чує про те, що її люблять, то самі справи, виконані чоловіком, залишають у ній певне емоційне ненасичення, викликаючи внутрішній дискомфорт. Тобто ЯКЩО ВИ РОБИТЕ ЩОСЬ ІЗ ЛЮБОВІ ДО ЖІНКИ, ВИ МАЄТЕ ЦЕ ЩЕ Й ОЗВУЧИТИ.


РИСИ І ЗАВДАННЯ ЧОЛОВІКА

Головна риса чоловіка – це скерованість на діяльність і на результативність дій, пошуки розв'язання проблеми, логіка. Чоловік здатний до великої відповідальності, захисту слабших, підтримки тих, хто цього потребує. За визначенням одного досвідченого священика, бути чоловіком – це давати і захищати життя.

Його тіло збудоване так, що воно аж променіє силою, його дії ефективні, а реакції миттєві. Він легко окидає поглядом глобальний рівень справ. Чоловік загалом набагато стабільніший емоційно, ніж жінка, йому легше дотримати дистанції до емоцій.

 


Коли чоловік переживає стрес, йому допомагає перебування на самоті. Коли він переживає труднощі, він не відчуває потреби говорити про свою ситуацію такою мірою, як це відчуває і як цього потребує жінка. Часто він сам хоче впоратися з труднощами, тому в стресових ситуаціях намагається забезпечити собі спокій і тишу, віддалитися. Свою любов чоловік виражає більше через дії, вчинки та фізичну близькість. Слова, загалом беручи, для нього не настільки важливі, як для жінки; натомість КОНКРЕТНІ СПРАВИ для нього становлять МОВУ ВИРАЖЕННЯ ЛЮБОВІ.

Чоловік потребує поваги і визнання своєї мудрості, схвалення своїх рішень та дій. Він здатний на велику жертовність. Для чоловіка важливим знаком любові є сексуальна близькість, натомість для жінки набагато важливішою є близькість емоційна, яка допомагає їй відкриватися на співжиття.

 

ВІДМІННІСТЬ чоловіка та жінки робить світ ще цікавішим; завдяки цьому ми більш привабні та прагнемо – знайшовши свою половинку – створити одне ціле. Однак треба усвідомлювати той факт, що результатом таких відмінностей часто є непорозуміння.

 


Тому, щоб уникнути його, варто пізнавати один одного і навчитися ПРИЙМАТИ ці ВІДМІННОСТІ[1].ФІЗИЧНІ РИСИ


жінка


чоловік

Як правило, нижча на зріст, менша маса тіла

Як правило, вищий на зріст, більша маса тіла

Ширші стегна

Ширші плеча

Слабша фізично

Більша сила

Ніжна шкіра

Щетина

Змінне самопочуття (залежне від фази циклу)

Стабільне самопочуття (пов'язане зі способом життя)

Змінний гормональний фон (естроген і прогестерон)

Постійний гормональний фон (тестостерон)

Тонкі риси обличчя

Різкі риси обличчя

 


Різниця в СТИЛІ ДІЯЛЬНОСТІ


жінка


чоловік


Цікавиться справами інших


Наставлення на завдання до реалізації


Любить працювати для конкретної людини


Прагне здобувати матеріальні блага


Наставлення на контакт з людьми


Концентрується на одній справі


Робить кілька справ одночасно


У діяльності потребує спокою


Найважливіше – реальні життєві потреби найближчих


Найважливіше - професійні успіхи


Схильність до імпульсивної поведінки


Схильність до агресивної поведінки

 


Різниця в ПЕРЕЖИВАННІ ЛЮБОВІ та СЕКСУАЛЬНОСТІ


жінка


чоловік


Хоче, щоб її здобували


Хоче здобувати і охороняти


Потребує постійного підтвердження і запевнення в тому, що її люблять


Як правило, не бачить потреби частого освідчення в коханні


Чуттєвість


Раціональність


Потреба будування психічного і духовного зв'язку (постійна присутність, постійний контакт)


Часто не вміє виявляти почуття


Повне задіяння у стосунках


В еротиці реагує в основному на зорові подразники


В еротиці важливі почуття, настрій, загальна картина зв'язку


Сексуальне збудження може бути незалежним від почуттів

 


Різниця в МИСЛЕННІ та БАЧЕННІ СВІТУ


жінка


чоловік


Інтуїтивне мислення


Раціональне, абстрактне мислення


Багатовимірна увага і активність


Однобічне мислення і увага


Нерідко має проблеми з зосередженням на одній справі


Концентрація на одній справі, здатність
випадати зі світу


Цікавиться головним чином (хоч і не виключно) внутрішнім світом (людиною)


Технічні, математичні, економічні, політичні, громадські здібності та інтереси


Любить різноманітність в щоденності: одяг, дрібнички,
наведення краси на собі та в оточенні


Рідко звертає увагу на дрібниці


Часто відчуває необхідність спілкування


Більш охоче щось зробить, ніж буде говорити


Потребує матеріальної та чуттєвої безпеки


Потребує визнання, самостійності в діяльності та прийнятті рішень


Переживає свою вартість в естетичних і моральних категоріях


Переживає свою вартість в почутті сили (фізичних і розумових можливостей, життєвих досягненнях)

 


Різниця в РЕАГУВАННІ


жінка


чоловік


Чуттєвість і спонтанна реакція


Розумовий аналіз ситуації


Спостережливість; припускається, що помічає 95 деталей зі 100


Припускається, що помічає 5 деталей зі 100


У труднощах та конфліктах потребує прийняття, потіхи, опори, чулості, опіки та зацікавленості


У труднощах і конфліктах сягає по раціональні аргументи і очікує того ж


Швидко піддається емоціям


Емоційна стабільність


Тенденції до драматизації ситуації


Інтерпретація фактів таким чином, щоб вони були послідовними
; переконання у власній досконалості


Здатність співвідчувати – ЕМПАТІЯ


Як правило, емпатія невисока


Несвідоме провокування одягом чи поведінкою


Несвідома реакція на вигляд, одяг, поведінку жінки


Нездатність діяти всупереч почуттям


Нездатність діяти всупереч розуму

 

Р. Змітрович (ред.), Дошлюбні зустрічі – катехизи. Божа благодать необхідна для щасливого подружжя, Свічадо, Львів 2015, с. 120-123.[1] Опрацьовано за: B. Charczuk, Wygrajmy przyszłość, Rubikon, Kraków 2004, c. 55-57.

 

На початок

  Роздрукувати

Я – ВІН чи ВОНА?Революція в розумінні ролей жінки та чоловікаМи різні – це фактЖінка й чоловік: відмінності як дар і завданняСтріла і ДзеркалоСуспільні відмінностіСтатеві відмінності – причина конфліктівВідмінності у переживанні сексуСолом’яний вогонь і розжарене вугілляЗамок у спальніРецепт щастя, або інструкція до розв’язання конфліктівПокликання чоловіка та жінкиЧоловік також має потребиЖінка, гідна поклонінняНавчитися бути разомБез сексу немає подружжя