Ukraine English Russia Poland

ЦІЛЬ САЙТУ


На цьому сайті знайдеш чимало інформації присвяченої сексуальним відносинам. Його зміст скерований як до подружніх пар, що намагаються вести своє сексуальне життя згідно з вченням Католицької Церкви, так і до всіх зацікавлених поглядом католиків на подружню любов.

Зібрані матеріали представляють подружній акт як зустріч – не тільки між особами, що люблять одне одного, але й між ними та Богом. Представлена тут інформація може допомогти подружжям відкривати надзвичайну цінність такої зустрічі. Крім того сайт має на меті забезпечити подружжя необхідним запасом понять, завдяки яким вони б могли зріло та відкрито розмовляти про свої сексуальні переживання.

V. Piriankov, "Подружня ікона"

Християни, котрі в своєму подружжі відкривають духовний вимір взаємної близькості в подружньому акті, підходять до нього з радістю та надією. Виключно тілесно-емоційна приємність, осягнення якої прагне досвідчити подружжя в сексуальній близькості, не вичерпує радості, яку Бог приготував для них. Не вичерпує її і переживання психологічної близькості, яке не є остаточною мірою їх внутрішнього єднання.

Лише тим подружжям, котрі завдяки вірі досвідчують присутність Бога в подружньому акті, знайома незмірна духовна радість, викликана вірою в присутність поміж ними Святого Духа. Ці переживання в значній мірі є незбагненною таємницею для людей віддалених від Бога.

На початок

  Роздрукувати