Ukraine English Russia Poland

ПОЧАТОК ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

ПОЧАТОК ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

 


"Коли з подружнього єднання двох народжується нова людина, вона приносить у світ особливий образ і подобу Бога: генеалогія особи вписана в саму біологію народження. Коли ми кажемо, що батьки є співпрацівниками Бога Творця в зачатті і народженні нової людини, то цим указуємо не лише на закони біології… Процес народження є продовженням Творення".

                             Йоан Павло ІІ, Енцикліка Evangelium vitae, 43.


На початок

  Роздрукувати